Veelgestelde vragen

Ben je op zoek naar antwoorden over hoofdpijn? Op deze pagina kan je alvast enkele antwoorden vinden.
Als je last hebt van hoofdpijn praat er dan zeker ook over met je arts.

De oorzaak van migraine is niet precies bekend. Het lijkt er op dat erfelijkheid een rol speelt, omdat het in bepaalde families meer voorkomt. Eén oorzakelijk gen is evenwel tot op heden niet gevonden, genetische diagnostiek heeft dan ook bij (klassieke) migraine geen zin.

Zorg er altijd voor dat je je aan de instructies houdt die je bij de medicatie gekregen hebt. Je mag namelijk niet te vaak medicatie gebruiken aangezien je ook van de medicatie hoofdpijn kan krijgen. Dit noemen ze medicatie-overgebruikshoofdpijn. Neem gemiddeld niet meer dan 2 dagen per week medicatie in tegen hoofdpijn om dit te voorkomen.

Er zijn verschillende patiëntenorganisaties beschikbaar voor mensen met hoofdpijn. Via deze organisaties kan je in contact gebracht worden met lotgenoten.

Hoofd-stuk OUCH Belgium

Iedereen reageert verschillend op medicatie, bij de ene persoon kan het helpen om de hoofdpijn onder controle te houden en bij de andere niet. Daarom raden we je aan om steeds contact op te nemen met je huisarts of specialist indien je denkt dat de medicatie niet werkt. Je arts zal samen met jou de verschillende behandelingsopties overlopen.

Erfelijke factoren spelen zeker een rol bij migraine. Indien één van beide ouders migraine heeft dan bestaat er een grotere kans dat ook de kinderen migraine hebben.

Naast erfelijkheid spelen echter ook omgevingsfactoren een grote rol.

We verwijzen je graag door naar de website www.clinicaltrials.gov

Hier staan alle klinische studies opgelijst. Om te weten welke studies er lopende zijn in België geef je in de zoekfunctie volgende informatie in:

 • Status: "Recruiting"
 • Condition: Steeds de engelstalige term gebruiken zoals bijvoorbeeld "Migraine" of "cluster headache" 
 • Country: "Belgium"

Klik nadien op "Search" zodat je een lijst krijgt van alle lopende studies. Klik op de titel van de studie om meer te weten te komen over de studie en om na te gaan welke ziekenhuizen/artsen in België deelnemen.

Patiënten met chronische migraine hebben sinds meer dan 3 maand minimaal 15 dagen per maand hoofdpijn, waarvan minstens 8 dagen met kenmerken van migraine.

Triggers zijn uitlokkende factoren die ervoor zorgen dat er een aanval van migraine optreedt. Iedere persoon is gevoelig aan andere triggers. Let wel op, deze triggers vormen niet de oorzaak van migraine.

LevensstijlMedische factoren
 • Voeding
 • Slaappatroon
 • Verandering leefgewoontes
 • Omgevingsfactoren
 • Psychisch
 • Vrouwelijke hormonen

 

 • Voeding: sommige voedingsmiddelen zoals alcohol kunnen triggers zijn, maar niet bij iedereen. Het gebeurt vaker dat het overslaan van een maaltijd, verandering van maaltijdsschema (bv. later eten) of uitdroging uitlokkende factoren zijn van migraine.
 • Slaappatroon: veranderingen in het slaappatroon, zowel het gebrek aan slaap als uitslapen.
 • Omgevingsfactoren: zoals lawaai, fel of flikkerend licht, sterke geuren, wind,...
 • Andere leefgewoonte: intensieve fysieke inspanning of reizen over grote afstanden (invloed van verschillende tijdzones)
 • Psychisch: stress of angst, of tijdens de ontspanningsfase na een stresserende gebeurtenis
 • Medicatiegebruik: hormonale anticonceptie (bv. de pil), bloedvatverwijdende middelen zoals Cedocard®, Viagra®, ....
 • Vrouwelijke hormonen: menstruatie, perimenopauze,...

Migraine kan gepaard gaan met een aura. Een aura wordt gekenmerkt door eerder kortdurende verschijnselen die vaak de hoofdpijn voorafgaan. Meestal betreft het visuele fenomenen waarbij je bv. minder goed ziet of een bewegende vlek in je gezichtsveld waarneemt. Een aura duurt ongeveer 5 tot 60 minuten. Hierna kan je dus hoofdpijn krijgen, maar dit is niet altijd het geval.

Klassieke kenmerken van een aura:

 • Er zit een vlek in één helft van je gezichtsveld (links of rechts).
 • De vlek begint klein en groeit geleidelijk.
 • De vlek is licht
 • De rand van de vlek heeft vaak de vorm van zaagtanden (zoals schitteringen op het water), die flikkeren.
 • De vlek trekt langzaam weg, naar buiten toe uit beeld. 

Een aura is niet gevaarlijk. Het gaat vanzelf over. Soms kan een aura ook gepaard gaan met halfzijdige gevoelsveranderingen, moeilijkheden om te spreken en/of taal te begrijpen of, nog zeldzamer, een (gevoel van) verlamming.  In dit laatste geval is een gespecialiseerd medisch advies vereist.

Een heftige, kloppende of bonzende, meestal halfzijdige hoofdpijn die gepaard gaat met misselijkheid of braken en/of een overgevoeligheid voor geluid én licht. 

Medicatie kan de symptomen van migraine redelijk goed onderdrukken, hoewel de behandeling helaas niet bij iedereen even goed aanslaat. De medicatie is in verschillende groepen onder te verdelen en wordt hieronder besproken.

Aanvalsbehandeling of acute behandeling

Om een aanval te behandelen raadt men aan om paracetamol of een ontstekingsremmer (NSAID) te nemen. Deze medicatie wordt het best ingenomen in het begin van de aanval. Indien je de neiging hebt om te braken kan dit eventueel gecombineerd worden met een antibraakmiddel (anti-emeticum). 

Bij ernstige migraineaanvallen, waarbij bovenvermelde medicatie onvoldoende verlichting biedt, kan de arts specifieke migrainemedicatie (triptanen) voorschrijven. Deze geneesmiddelen zijn enkel verkrijgbaar op voorschrift en zijn zowel in orale vorm (tablet) als onderhuidse injecties beschikbaar. Omwille van het risico op medicatie-overgebruik mag je pijnstilling gemiddeld niet meer dan 8 dagen per maand innemen.

Preventieve behandeling

Als de migraine niet onder controle kan worden gehouden met een aanvalsbehandeling, dan is het een optie om over te stappen naar een preventieve behandeling. Preventieve medicatie moet je iedere dag innemen. Deze medicatie kan zowel tot een vermindering van de frequentie van aanvallen leiden als tot een vermindering van de hevigheid van een aanval van migraine. Globaal kan men verwachten dat de klachten na het opstarten van een onderhoudsbehandeling met de helft verminderen.  De beschikbare preventieve medicatie in België zijn ondermeer bèta-blokkers, anti-epileptica, anti-depressiva, calciumkanaalblokkers en sartaan.

De meeste van deze medicijnen werd in eerste instantie voor andere aandoeningen ontwikkeld (zoals hoge bloeddruk, epilepsie, depressie...), maar werkt dus ook voor de behandeling van migraine.

Een preventieve behandeling moet minstens een drietal maanden volgehouden worden om te zien of ze effect heeft.

Botuline toxine

Botuline toxine is een behandelingsoptie wanneer de klassieke preventieve medicatie onvoldoende werkt bij mensen doch dit enkel bij chronische migraine. De injecties worden onderhuids ter hoogte van het voorhoofd, beide slapen, het achterhoofd en de nek & schouders gegeven. Hoewel het werkingsmechanisme van Onabotulinetoxine A  voor symptoomverlichting bij chronische migraine nog niet volledig vastgesteld is blokkeert het wellicht het vrijkomen van neurotransmitters die in verband worden gebracht met het ontstaan van pijn. Sinds maart 2019 is Onabotulinetoxine A in België terugbetaald voor chronische migraine, enkel indien overige behandelingen reeds faalden. De injecties worden in dat geval 3-maandelijks gegeven over een proefperiode van 6 maand waarna deze injecties kunnen verdergezet worden bij een goede respons.

CGRP-remmers

Wanneer zowel de behandeling met aanvalsmedicatie als preventieve medicatie onvoldoende helpen, kan de arts een andere groep geneesmiddelen voorschrijven: CGRP-remmers.

Let op: deze medicatie is momenteel nog niet terugbetaald in België

Onabotulinetoxine A wordt maar in bepaalde gevallen gedeeltelijk terugbetaald voor de behandeling van migraine. Om in aanmerking te komen voor terugbetaling moet je aan bepaalde voorwaarden voldoen. Deze zijn onder andere:

 • Je moet ouder zijn dan 18 jaar
 • Je moet chronische migraine hebben
 • Minstens 2 andere profylactische medicamenteuze behandelingen moeten tekort schieten
 • Minstens 1 niet-farmacologische behandeling moet mislukt zijn

Contacteer je huisarts of specialist

Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen of een diagnose te stellen. Deze website is enkel bedoeld om informatie te verstrekken. Heb je last van hoofdpijn? Praat er over met je arts.

Consultatie voorbereiden
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×