Terug naar soorten Veelgestelde vragen

Clusterhoofdpijn

Symptomen:

  • Kortdurende aanvallen van zeer hevige en strikt éénzijdige hoofdpijn aan de oogkas, boven de oogkas of rond de slaap.
  • Aanvallen gaan veelal gepaard met een rood of tranend oog, een opgezet of afhangend ooglid, pupilvernauwing, loopneus of verstopte neus.
  • Duur: 15 tot 180 minuten
  • Frequentie: minimaal één tot 8 aanvallen per dag
  • Typisch is de drang om rond te lopen of te bewegen tijdens een aanval.

Oorzaak: ondanks veel wetenschappelijk onderzoek is de oorzaak nog onbekend. Het tijdstip waarop een aanval optreedt, lijkt samen te hangen met de biologische klok. Volgens recent wetenschappelijk onderzoek zouden er veranderingen optreden in de hypothalamus. Dit deel van de hersenen is betrokken bij de werking van de biologische klok.

1 op 1000 volwassenen

Clusterhoofdpijn komt minder vaak voor dan migraine. één op 1000 tot drie op 1000 mensen hebben last van clusterhoofdpijn. Mannen hebben een vijf keer zo hoog risico als vrouwen. Meestal doen de eerste aanvallen zich voor tussen 20 en 40 jaar oud.

types clusterhoofdpijn

episodische clusterhoofdpijn

Dit is de meest voorkomende vorm van clusterhoofdpijn. Er doen zich gegroepeerde aanvallen (clusters) van hoofdpijn voor en dit enkele keren per jaar. Zo’n clusters duren 2 tot 12 weken.

chronische clusterhoofdpijn

Bij 10% van de patiënten met clusterhoofdpijn doen de aanvallen zich nagenoeg onafgebroken voor.

verloop van een aanval

Een aanval begint zonder waarschuwing en dit één tot acht keer per dag. Meestal doen de aanvallen zich voor op hetzelfde tijdstip overdag of ‘s nachts. De pijn verergert tijdens een aanval zeer snel en bereikt het ergste punt na 5 tot 10 minuten. Een aanval kan 15 minuten tot 3 uur duren, maar onbehandeld houdt de pijn meestal 30 tot 60 minuten aan.

triggers

Triggers zijn uitlokkende factoren die ervoor zorgen dat er een aanval optreedt. Met uitzondering van alcohol zijn er voor clusterhoofdpijn geen veelvoorkomende triggers gekend.

behandelingsopties

Bij clusterhoofdpijn is een gespecialiseerd medisch advies inclusief beeldvorming wenselijk.  Er zijn 2 soorten behandelingen: aanvalsbehandelingen om de pijn te bestrijden en preventieve behandelingen om de frequentie en intensiteit van de aanvallen te verminderen.

aanvalsbehandeling of acute behandeling

Zowel zuurstoftoediening via een zuurstofmasker als het geneesmiddel sumatriptan (zelf-injecteerbaar onderhuids) zijn doeltreffend tijdens een aanval.   

preventieve behandeling of profylaxe

Er zijn verschillende preventieve geneesmiddelen beschikbaar zoals verapamil, lithium,.... Deze beperken het aantal aanvallen en verminderen ook de intensiteit. Ze zijn voor de meeste mensen effectief maar vereisen een intensieve medische controle vanwege mogelijke bijwerkingen.

Tips om clusterhoofdpijn te voorkomen

Zit je net in een periode met clusterhoofdpijn? Dan kan je beter geen alcohol gebruiken.

Voor een meer praktische beschrijving van een aantal tips verwijzen we ook graag naar de website van de patiëntenvereniging O.U.C.H. Belgium. 

Patiëntenvereniging

Wil je in contact komen met lotgenoten of wil je nog meer informatie lezen over clusterhoofdpijn? Dit kan via de website van de patiëntenvereniging O.U.C.H. Belgium.

OUCH Belgium

Contacteer je huisarts of specialist

Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen of een diagnose te stellen. Deze website is enkel bedoeld om informatie te verstrekken. Heb je last van hoofdpijn? Praat er over met je arts.

Consultatie voorbereiden
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×