Disclaimer

Doel van de website

De website allesoverhoofdpijn.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over hoofdpijn. De Belgian Headache Society is de bevoegde uitgever van de website.

Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen of een diagnose te stellen. Deze website is enkel bedoeld om informatie te verstrekken.

Deze website wil een eenvoudige en snelle toegang bieden tot informatie over hoofdpijn. Alle informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of medisch advies beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, raden we je aan contact op te nemen met je huisarts of specialist.

Gebruik van de website

De Belgian Headache Society werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.

Als de op de website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal de Belgian Headache Society de vereiste inspanningen leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de beheerder van de website. 

De Belgian Headache Society wijst elke aansprakelijkheid af voor de keuzes en de ermee samenhangende gevolgen die de gebruiker van de website maakt op basis van gegevens die deze terugvindt op de website.

De Belgian Headache Society spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. De Belgian Headache Society kan echter niet garanderen dat zijn website volledig vrij van onderbreking is of niet door andere technische problemen wordt getroffen.

De Belgian Headache Society kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van deze website of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

De Belgian Headache Society is niet verantwoordelijk voor de inhoud van andere websites of informatiebronnen van derden. De Belgian Headache Society aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor rechtstreeks of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruiken van externe websites en hun inhoud.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×