Onabotulinetoxine A bij chronische migraine

Sinds 2019 is Onabotulinetoxine A in België gedeeltelijk terugbetaald voor chronische migraine, maar enkel indien overige behandelingen reeds faalden. 

Injectieplaatsen:

De injecties moeten worden verdeeld over 7 specifieke spiergroepen van het hoofd, de nek en schouders zoals aangegeven in de figuur. 

Alle spieren moeten tweezijdig worden geïnjecteerd, waarbij de helft van de injecties aan de linkerkant en de andere helft aan de rechterkant van het hoofd, de nek en schouders worden toegediend. Uitzondering hierop is de spier middenin het voorhoofd, die slechts op 1 plaats moet worden geïnjecteerd.

Als een bepaalde pijnlocatie overheerst, kunnen aan één kant extra injecties worden toegediend.

De injecties worden 3-maandelijks gegeven over een proefperiode van 6 maand waarna deze injecties kunnen verdergezet worden bij een goede respons.

Contacteer je huisarts of specialist

Deze website is niet bedoeld om advies te verlenen of een diagnose te stellen. Deze website is enkel bedoeld om informatie te verstrekken. Heb je last van hoofdpijn? Praat er over met je arts.

Consultatie voorbereiden
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×